bartos-service
  - Priser på sidan anges först utan moms och sedan incl moms
  - Vi lämnar tre års garantie på alla produkter, det omfatter
material och tillverkningsfel dock inte skönhetsfel från
forzinkningen
  - Garantin gäller inte när: fel uppstår på grund av vanvård,
felaktigt användning eller händelser som rimligen inte
förväntas eller kontrolleras. Inte heller ytbehandlingsproblem
som beror på för hög luftfuktighet eller yttre åverkan.
  - Leveranstid: kundspecifika produkter enligt
överenskommelse
  - Beställningsvaror faktureras då de finns för avhämtning
  - Transportskada: anmäla skadan på leverantören
  - Tillkommer enligt sedvanlig frakttaxa för respektive
transportör. Avlastning ombesörjes av kund
Ring oss
Uwe
070 2704282
Email:
info@bartos-service.com